Archiwum 2009/2010


Wizyta Rzecznika Praw Dziecka
w naszej szkole

8 czerwca 2010r. to dzień szczególny w Gimnazjum im.Królowej Jadwigi w Zagórowie.
Tego dnia odbył się coroczny Dzień Patrona, połączony z Festiwalem Nauki oraz spotkaniem z Rzecznikiem Praw Dziecka - p.Markiem Michalakiem.

W tym roku uroczystość odbyła się od zaprezentowania przez każdą z klas swoich osiągnięć.
Klasy pierwsze uczestniczyły w objazdowym planetarium. Klasy drugie wzięły udział w warsztatach humanistycznych, natomiast najstarsi gimnazjaliści w warsztatach matematyczno-fizycznych. Ponadto uczniowie klas I, II i III sprawdzili swoje umiejętności z różnych dziedzin w konkursie na szkolnego omnibusa.

Podczas zwiedzania szkoły Rzecznik Praw Dziecka z dużym zainteresowaniem oglądał wszystkie wystawy i prezentacje przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Następnie udał się na wypełnioną salę widowiskową w zagórowskim Domu Kultury, gdzie ponad godzinę odpowiadał na liczne pytania zadawane przez uczniów.

Ten wyjątkowy dzień z pewnością na długo zapisze się w pamięci wszystkich, którzy w nim uczestniczyli.


Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat.

Uczniowie  naszej szkoły zostali zakwalifikowani do projektu „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on adresowany do uczniów klas pierwszych z gimnazjów województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Partnerami projektu są:
Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o.W naszej szkole utworzono dwie uczniowskie grupy projektowe:

- grupa matematyczno-fizyczna pod opieką  p. Anety Borowskiej w składzie: Przemysław Bednarek, Andżelika Olejniczak, Marcin Sobczak, Eliza Witkiewicz, Mateusz Kruszyna, Ewelina Hibner, Patrycja    Zamiatała, Adrianna Fagasińska, Patrycja Piotrowska, Kinga Bednarek.

- grupa matematyczno-fizyczna pod opieką  p. Agnieszki Ławniczak w składzie: Damian Łabęcki, Łukasz    Kubicki, Ewelina Józefiak, Martyna Wiatrowska, Julian Kasznia, Dagmara Kinast, Jakub Sroka, Wiktor  Pietraszek, Kacper Jędrysiak, Natalia Nowaczyk.


Działania projektowe mają na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystywanie ich w praktyce. Projekt będzie trwał do2012r.


„Dzień Ziemi – Dniem Zdrowia”

Uczniowie/         30 kwietnia 2010r. w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie odbył się projekt pod nazwą „Dzień Ziemi – Dniem Zdrowia”. Głównymi organizatorami byli członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody oraz szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża pod opieką p. Iwony Wilczyńskiej-Kałużnej. Każda klasa otrzymała inne zadanie do wykonania wraz ze swoim opiekunem. Klasy pierwsze miały okazję uczestniczyć w pogadance przygotowanej przez zaproszoną pielęgniarkę p. R. Zandecką oraz ćwiczeniach korygujących wady postawy zaproponowanych przez p. J. Kuszkę. Wraz z klasą II a wzięły także udział w pokazie pierwszej pomocy przygotowanym przez p. K. Kuszkę oraz członków koła PCK. Ponadto klasa II a - pod opieką p. M. Grabowskiej – uczyła się jak należy czytać etykiety na produktach spożywczych, obliczać swoje BMI, a także przygotowywała gazetkę. Klasa II b – pod opieką p. M. Nowaczyk i p. E. Komorowskiej – zaprezentowała teatrzyk dla klas „0” na temat zdrowia i prawidłowego odżywiania. Natomiast klasa II c – pod opieką p. M. Zdrojowej, p. K. Michalak i p. J. Słowińskiego – sporządzała kronikę urządzeń technicznych w kuchni, układała swój jadłospis oraz przeprowadzała bardzo ciekawe doświadczenia ekologiczne. Klasa II d – pod opieką p. H. Kierzek oraz p. M. Nowak – układała fraszki, wierszyki i żarty na temat zdrowia i ziemi, a także przygotowywała własną gazetkę.
Klasa III a – pod opieką p. J. Kuszki i p. G. Kramskiej – uczestniczyła w pogadance na temat energii alternatywnych. Z kolei klasa III b – pod opieką pani A. Borowskiej i p. M. Bartczak – obejrzała film o anoreksji, bulimii i zdrowym żywieniu. Klasa III c – pod opieką p. K. Michalak i p. M. Walczaka – układała jadłospisy i piramidę zdrowego żywienia z opakowań produktów spożywczych. Klasa III d – pod opieką p. M. Chojnackiej i p. J. Słowińskiego – wzięła udział w prezentacji „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”. Należy nadmienić, iż każda klasa brała udział w krótkich zajęciach śródlekcyjnych przygotowanych przez klasę III a i miała możliwość korzystania ze Stołu Darów Ziemi przygotowanego przez klasę III b i III d.

Dzień Ziemi w tym roku, który okazał się dniem ziemi z całą pewnością nie pozostał obojętny dla uczniów naszego gimnazjum i zostawił w pamięci wiele pożytecznych informacji.


15.04.2010

Uczniowie oddali ostatni hołd
Marii i Lechowi Kaczyńskim.

 

Godzina 2.00- wyjeżdża autobus z gimnazjalistami, by o poranku dotrzeć do Warszawy.

Chcemy oddać hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Czekamy w tłumie Polaków i obcokrajowców, którzy zalewają Plac.

Czas płynie na refleksjach, modlitewnym skupieniu, odczytywaniu nazwisk poległych, składania im kwiatów, paleniu zniczy... Zbliża się północ.

W trzech grupach wchdzimy do Pałacu Prezydenckiego. Przygniata widok ośmiu trumien z ciałami współpracowników zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po schodach udajemy się na piętro do Sali Kolumnowej.

Dwie trumny pary prezydenckiej okryte flagami naszego kraju. Chwila modlitwy. Wychodzimy, by jeszcze raz spojrzeć na może kwiatów i zniczy złożonych przed Pałacem Prezydenckim.

Jeszcze wpis do księgi kondolencyjnej.....


Wymiana Polsko - Litewska

 

W marcu 2010r. uczniowie z zagórowskiego gimnazjum oraz ze słupeckiego ogólniaka wzieli udział w kolejnej wymianie polsko-litewskiej. 37 uczestników wyjazdu wraz z opiekunami (p. Jackiem Słowińskim, p. Danielem Słowińskim, p.Karolem Kuszką) zwiedziło najciekawsze wlieńskie miejsca, m. in. litewskie Troki, Górę Gedymina, Muzeum Narodowe.

Uczniowie wraz z opikunami zapalili znicze na grobie marszałka Piłsudskiego, który znajduje się na cmentarzu w Rossie. Ponadto młodzież wzieła udział w festynie ludowym- Kaziuki.

Święty Kazimierz jest patronem Litwy i rzemieślników. Z tej okazji co roku odbywa się tam wielki festyn, na którym swoje towary wystawiają najróżniejsi artyści ludowi, rzemieślnicy i rękodzielnicy:

hafciarki, kowale, garncarze, kaletnicy, rymarze.

Wymiana pomiędzy zagórowskim gimnaznjum, a szkołą średnią w wilnie trwa od 2002r. Jej celem jest poznanie kultury i języka rówieśników z dwóch sąsiednich krajów: Polski i Litwy.


Wymiana uczniów między Haranni-Gymnasium

a
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w Zagórowie

W niedzielny wieczór dnia 21.03.2010 roku grupa z Zagórowa i Konina wraz z opiekunami spotkała się na dworcu PKP w Koninie by powitać gości z niemiec.


Poniedziałek - o godzinie 9:00 wszyscy uczestnicy wymiany poszli obserwować sposób nauki  w polskie szkole. Następnie udaliśmysię obejrzeć wystęy z okazji pierwszego dnia Wiosny. Około godziny 14:00 pojechaliśmy na kręgle i basen do Konina, poczyn udaliśmy się na zakupy do centrum handlowego "Ferio".
Wtorek - o godzinie 7:00 wyjechaliśmy spod szkoły do Waraszawy, tam zwiedziliśmy Łazienki i inne zabytki, następnie wybraliśmy się do Złotych Tarasów na zakupy. O godzinie 17:00 udaliśmy się do punktu wypoczynkowego, po zakwaterowaniu był czas wolny.
Środa  - zwiedziliśmy resztę Warszawy (m.in. Starówkę )  i poraz kolejny odwiedziliśmy Złote Tarasy.
Około godziny 15:00  i wyruszyliśmy do Zagórowa. O godzinie 20:00 byliśmy już w domu.
Czwartek -  o godzinie 9:00 wyjechaliśmy spod budynku szkoły do II LO w Koninie, aby tam  uczestniczyć w projekcie interkulturowym. Pierwszym zadaniem było narysowanie portretu. Następnie odbył się QUIZ pt.: "Europa"


Piątek - o godzinie 8:00 spotkaliśmy się na dworcu PKP w  Koninie, aby pożegnać gości. Ok. godz. 8:36 nasi rówieśnicy  wyruszyli w podróż powrotną.


GIMNAZJALNY DZIEŃ KOBIET

POD HASŁEM "KOCHAĆ KOBIETY"

Dzień Kobiet to święto szególne dla każdej pani i zarazem wyjątkowa uroczystość. Jak na tradycję zagórowskiego gimnazjum przystało prawdziwie odświętny występ przygotowali uczniowie tutejszej szkoły 14 marca 2010r. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie dla wszystkich kobiet.

Organizatorami występu była p.dyrektor szkoły Anna Eicke, Rada Rodziców oraz nauczyciele:

p.Monika Nowaczyk,

p.Aneta Borowska,

p.Katarzyna Michalak,

p.Daniel Słowiński ,

p.Jacek Słowiński.

Każda klasa zaprezentowała specjalne przygotowany na tę okazję występ. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych przebojów o kobietach, rewii mody, jak również okolicznych skeczy, m.in. o tym jak podbić serce kobiety. Miłym akcentem było wręczenie każdej pani znajdującej się na sali słodkich upominków.

Uczniowie sprzedawali również kartki specjalnie przygotowane na tę uroczystość.

Na koniec publiczność wszystkich artystów nagrodziła gromkimi brawami.


Szkolne obchody międzynarodowego dnia walki z AIDS

Koordynatorem działań profilaktycznych w naszej szkole jest pedagog  szkolny-  p. Barbara Kasznia.

29 października 2009 r. uczniowie klas II mieli możliwość obejrzeć spektaklu profilaktyczno wychowawczego pt. „Ważne by uwierzyć w dobro” zaprezentowanego przez teatr profilaktyczny im. Marka Kotuńskiego w Krakowie. Tematem przedstawienia były zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających, w tym „dopalaczy”. Z kolei uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniu z panem Dariuszem Nowickim- policjantem pracującym w wydziale prewencji nieletnich. Celem spotkania było omówienie zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających. Ponad to został poruszony problem karalności nieletnich.

Na przełomie listopada i grudnia w zagórowskim gimnazjum miała miejsce szkolna akcja profilaktyczna, której nadrzędnym celem było kształtowanie właściwych postaw i zachowań młodzieży dotyczącej problemu związanej z HIV i AIDS.

W ramach akcji został przeprowadzony:

- konkurs plastyczny „STOP używkom”

- Szkolny etap Powiatowej Olimpiady wiedzy o HIV i AIDS

- audycje przez szkolny radiowęzeł

Konkurs wiedzowy stanowił szkolny etap IX Powiatowej wiedzy o AIDS zorganizowany przez stację sanitarno - epidemiologicznym w Słupcy. Pierwsze miejsce w etapie szkolnym zajęła Joanna Dominiak z klasy III d, drugie Janusz Mirowski z klasy III b. Uczniowie ci reprezentowali szkołę na etapie powiatowym, który odbył się w Słupcy- 19 listopada 2009r.

W ramach konkursu plastycznego pod hasłem „STOP używkom” młodzież przygotowała plakaty, który wyeksponowane na holu szkolnym.

Komisja konkursowa przyznała:

- I   miejsce Anecie Jakubowicz z klasy III b

-II   miejsce Joannie Dominiak z klasy III d, Krzysztofowi Grzeszczakowi z klasy III c i Wiktorowi       Witkowskiemu z klasy III c

- III miejsce Anecie Górniak z klasy I b.

Oraz wyróżnienia dla:

- Daniela Matuszaka z klasy III c

- Przemysława pijackiego z klasy I d

- Elizy Witkiewicz i Patrycji Zamiatały z I a

Szkolne obchody międzynarodowego Dnia Walki z AIDS zakończyła audycja radiowa przeprowadzona 2 grudnia 2009r. na temat HIV i AIDS.


Wieczornica  
„Czas nie będzie na nas czekał”

W niedzielę 15 listopada 2009r. o godzinie 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbyła się impreza środowiskowa przygotowana przez uczniów Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie. Występ w formie krótkiego pokazu filmowego przygotował Jacek Słowiński nauczyciel informatyki. Podczas wieczornicy zatytułowanej „Czas nie będzie na nas czekał” uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki poświęcone przemijaniu i najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka, takich jak miłości, zrozumienie, tęsknota, życzliwość, otwartość na innych ludzi
Wiersze Jana Twardowskiego, Ewy Lipskiej Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego przygotowali pod kierunkiem pani Moniki Nowaczyk: Natalia Nowaczyk, Martyna Wiatrowska, Sandra Kowalska, Joanna Dominiak, Rafał Trybuś, Adam Hejnicki, Filip Różański.
Szkolny zespół muzyczny „Paranoja” (w składzie: Izabella Ławniczak, Kinga Waszak, Joanna Dominiak, Aleksandra Borowska, Paweł Jackowski, Adam Andryszak, Filip Różański, Daniel Przybylski, Filip Jasiczek, Kacper Rzeźnicki) pod kierunkiem pana Daniela Słowińskiego wykonali piosenki
z repertuaru Marka Grechuty, Starego Dobrego Małżeństwa, Grzegorza Turnaua, Tadeusza Woźniaka.
Młodzież zakończyła występy piosenką finałową „ Czas nie będzie na nas czekał” z repertuaru Blue Caffe.
Na koniec Przewodnicząca Rady Miejskiej Zagórowa – pani Romualda Matusiak podziękowała wszystkim za piękny śpiew i recytację, gratulowała ciekawego pomysłu, zaangażowania nauczycieli i uczniów. Nawiązując do niełatwego tematu wyraziła aprobatę dla takich akcji słowami: „Pokolenia dorosłych nie muszą się martwić o przyszłość, mając jako następców tak wspaniałą młodzież.  
16 listopada program obejrzeli wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie.


Szkolne Obchody Halloween

30 października 2009r. odbyły się obchody Halloween w naszym gimnazjum. Imprezę przygotowali uczniowie z klasy II d i III d pod kierunkiem p.Marty Nowak - nauczycielki języka angielskiego.
Po części artystycznej nastąpiło rozpoczęcie dwóch konkursów o tematyce Halloweenowej.
Najlepiej wyciętą dynię wykonali uczniowie klasy III a, natomiast najładniejszy strój związany z Halloween zaprezentowa Rafał Kujawa - uczeń klasy III b, który wcielił się w postać upiornej czarownicy. Po części artystycznej odbyła się ekstra "dyska" dla wszystkich uczniów naszej szkoły.


Otwarcie kompleksu boisk "ORLIK 2012"


Czwartego listopada 2009r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie w historii naszej szkoły. Tego dnia otwarto nowy kompleks boisk przy gimnazjum i szkole podastawowej w Zagórowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki - Katarzyna Sobierajska oraz Edukacji Narodowej-Zbigniew Włodkowski.
Nie zabrakło także przedstawicieli władz Urzędu Marszałkowskiego w osobach Elżbiety Kubiak i Mariusza Kubiaka. Był starosta słupecki Mariusz Roga, wykonawcy inwestycji, samorządowcy, duchowieństwo, nauczyciele i uczniowie. Wszystkim zaprozonym gościom gimnazjaliści zgotowali gorące powitanie, mimi, że temperatura sięgała tego dnia blisko zera stopni.
Uczniowie zaprezentowali swoje estradowe umiejętności na murawie boiska. Olimpijskim akcentem było też zapalenie znicza, którego w asyście młodzieży dokonał oddany społecznik i nestor zagórowskiego sportu-radny Ryszars Sikorski. Realizując takie inwestycje, muśli się głównie o dzieciach i młodzieży.
Główną ideą programu budowy kompleksu boisk "Orlik 2012" jest stworzenie miejsca  nowoczesnego i bezpiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu. Orlik jest otwarty, zatem można oddać się
sprtowej pasji!


Dzień Edukacji Narodowej

Humanistyczne i żartobliwe spojrzenie na szkole życie przedstawili uczniowie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie podczas uroczystej akademii, która odbyła się  13 paź-dziernika w gościnnej sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Okazję do świętowania był zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej.

Uczniowie dziękowali nauczycielom za całoroczną pracę, prosili o wybaczenie za wszystko, co było złe, życzyli sobie i wszystkim pracownikom gimnazjum, aby szkoła była ich drugim domem,

w której będą kształtować się z przyjemnością.

W podzięce odśpiewano staropolskie „sto lat” i częstowano nauczycieli czekoladkami.
„ Jest wielkim zaszczytem pracować w tej szkole, mając takich nauczycieli i mając tak cudowną młodzież. Dziękuję za wspaniałe przedstawienie, dla takich spotkań warto być  nauczyciele. Dziękuję za wszystkie dobre i ciepłe słowa wypowiedziane w wierszach, prozie i te nie wypowiedziane” – powiedziała dyrektor szkoły Anna Eicke.


Część artystyczną przygotowali uczniowie pracujący pod kierunkiem p. Marii Chojnackiej. Szkolny zespół instrumentalno – wokalny „Paranoja”, którego opiekunem jest  p. Daniel Słowiński oraz chór szkolny działający pod kierunkiem p. Moniki Nowaczyk zapewnili  zapewnili znakomitą oprawę muzyczną.


Pasowanie na gimnazjalistów  i otrzęsiny
uczniów klas I

Złożenie ślubowania i ceremonia pasowania uczniów to już tradycja szkoły. 15 października w Sali GOK- dyrektor szkoły Anna Eicke dokonała ceremonii pasowania pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie.

Gimnazjaliści, spoglądając na sztandar szkoły, ślubowali wierność ideałom, miłość ojczyzny, odpowiedzialność za słowa i czyny, szanowanie każdej formy życia, wytrwałość w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu swoich charakterów.

Uczniowie klasa I otrzymali pamiątkowe dyplomy, pozwolili także do pamiątkowych zdjęć z wychowawcami klas - p. Jolantą Kuszką wychowawcą klasy Ia, p. Markiem Teodorczykiem  wychowawcą klasy Ib, p. Katarzyną Michalak wychowawcą klasy Ic i p.

Agnieszką Ławniczak wychowawcą klasy Id.
Po części oficjalnej scena GOK zmieniła się w Górę czarownic, gdzie wielkie czary-mary czynili bohaterowie uroczystości– pierwszoklasiści.


Uczniowie dopingowali swoich kolegów, którzy prezentowali niebanalne talenty. Były piosenki, skecze, pokaz mody czarownic, latanie na miotłach, taniec z miotłami, w których uczestniczyli także wychowawcy, malowanie portretów z zamkniętymi oczami , dmuchanie balonów, a na zakończenie smakowanie magicznej mikstury.
Samorząd szkoły pod kierunkiem Anety Borowskiej i Moniki Nowaczyk popisał się wielką pomysłowością w organizacji gimnazjalnych otrzęsin i ślubowanie klas I.


GKJ © 2009. All Rights Reserved.