Dyrekcja


Pracami Rady Pedagogicznej kieruje dyrekcja, którą tworzą:

Dyrektor mgr Anna Eicke


Zastępca dyrektora
mgr Monika Nowaczyk


GKJ © 2009. All Rights Reserved.