Akt założycielski


Publiczne Gimnazjum Nr1 w Zagórowie założone zostało z dniem 1 września 1999r. na podstawie Uchwały Nr 5/26/99 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999r.

W dniu 25 kwietnia 2007r. na posiedzeniu Rady Miejskiej Zagórowa Uchwałą nr VI/37/2007
Postanowiono, że Publiczne Gimnazjum NR1 w Zagórowie będzie nosić nazwę:

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi


GKJ © 2009. All Rights Reserved.