Misja naszej szkoły brzmi:
"Szanujemy każdą formę życia
"


Za najważniejsze zadania Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie przyjmuje wychowanie i kształcenie uczniów umożliwiające im samodoskonalenie, poszukiwanie dróg do wspólnej Europy, wreszcie odnalezienie się w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.
 • W celu zrealizowania przyjętych zadań Gimnazjum korzysta
  z najnowszych metod pracy przygotowujących uczniów do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wskazuje ciekawe propozycje zagospodarowania wolnego czasu.
 • Gimnazjum w Zagórowie kształtuje otwartego, odpowiedzialnego za swoje słowa i czyny człowieka, który szanuje przekonania innych, troszczy się o życie w każdej formie, człowieka chcianego
  i pożądanego w każdym środowisku.
 • Gimnazjum uczy przyjaźni, koleżeństwa i patriotyzmu, uwrażliwia na piękno poprzez kontakt z żywą sztuką w formie koncertow Filharmonii, spektakli teatralnych.
 • Gimnazjum rozpoznaje potrzeby swoich uczniów i współpracując
  z rodzicami, władzami gminy oraz innymi instytucjami, zaspakaja je zgodnie z oczekiwaniami .
 • Wychodząc naprzeciw uczniom i nauczycielom, gimnazjum poszerza nieustanne kontakty z innymi szkołami (w kraju
  i Europie), gromadzi księgozbiór, multimedialne środki przekazu
  i umożliwia dostęp do światowych baz informacji.
 • Stojąc na stanowisku, że dobrą szkołę mogą stworzyć tylko mądrzy i światli ludzie, nasze gimnazjum zachęca swoich nauczycieli do ciągłego kształcenia i pomaga im w doskonaleniu warsztatu pracy.
 • Wszelkim poczynaniom mającym na celu realizację przyjętych
  zadań towarzyszy w gimnazjum duch współpracy i sprzyjający klimat stworzony przez uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

 

Dewiza: Będziesz człowiekiem akceptowanym
w każdym środowisku!


GKJ © 2009. All Rights Reserved.