Patronka szkoły


8 czerwca 2007r. społeczność Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zagórowie wybrała na patrona niezwykłą postać - Królową Jadwigę.
Jadwiga działała u schyłku średniowiecza. Staraniem matki odebrała wszechstronne
wykształcenie. Była osobą wrażliwą na krzywdę ludzką, zakładała szpitale, pomagała chorym i biednym. Jadwiga żyła krótko. Koronowana na króla w wieku niespełna 11 lat, panowała niecałe lat 15. W polskiej tradycji historycznej zajmuje ważne miejsce jako jedyna kobieta - Król i zarazem władczyni zasłużona dla kraju. 8czerwca 1997r. podczas mszy  świętej odprawianej na krakowskich Błoniach - Papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą.
W uroczystości nadania imienia zagórowskiemu gimnazjum uczestniczyli przedstawiciele
władz powiatowych, samorządowych, kościelnych, prezesi i dyrektorzy zakładów pracy, dyrektorzy szkół i przedszkola, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Ponadczasowe wartości, którymi kierowała się  w swoim krótkim życiu św. Królowa Jadwiga to: dobro, prawda, mądrość.  To właśnie te wartości mogą i powinny być dewizą życiową zagórowskich gimnazjalistów.


GKJ © 2009. All Rights Reserved.