Koła zainteresowań


Tylko pracowitość wie, gdzie mieszka geniusz.

Zapraszamy do pracy na zajęciach pozalekcyjnych.

Wybierz te, które rozwiną Twój talent.

Zaproponuj takie, których jeszcze nie posiadamy w swojej ofercie.

Skorzystaj z zajęć wyrównawczych, jeśli pojawiają się problemy. Nie zwlekaj.

Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły!

W I  półroczu roku szkolnego 2016/ 2017 proponujemy:

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Forma, wymiar godzin

Termin

Maria Bartczak

 

Prowadzenie kroniki szkolnej

Doraźnie wg planu zaangażowanych uczniów

 

Aneta Borowska

Praca z Samorządem Uczniowskim

Koło matematyczne/ zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze klasy I

Według harmonogramu

Poniedziałek 12.45

Wtorek 14.25

 

Arleta Rybarczyk

Gazeta szkolna

Wtorek 14.25

(co 2 tygodnie)

 

Małgorzata Grabowska

Koło polonistyczne

Wtorek 14.25

 

Karol Janowski

Zajęcia sportowe – piłka nożna

Szachy

Poniedziałek 15.00

 

Magdalena Jarząbek

Klub Młodego Przyrodnika

Współpraca z Salezjańską Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Dobieszczyźnie

Biologia I

Klasa IIIa

Piątek 12.45

Według potrzeb

 

 

Wtorek 9.50

 

Barbara Kasznia

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysleksją

Czwartek 12.45

 

Hanna Kierzek

Klub Miłośników Książek

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

środa 14.25

Według potrzeb

 

Emilia Komorowska

Klub Języków Obcych

 

Poniedziałek lub środa 14.25

(według potrzeb)

 

Grażyna Kramska

Moje spotkania z fizyką – koło fizyczne

Fizyka w klasach III

Poniedziałek 13.35

Środa 14.25

 

Karol Kuszka

 

LOK

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Czwartek 14.25

Wtorek 14.25

 

Jolanta Kuszka

Zajęcia UKS

 

Poniedziałek 15.00

Piątek 14.25

(zamiennie)

 

Janusz Lewicz

Koło fotograficzne

Poniedziałek 14.25

Agnieszka Ławniczak

Koło matematyczne

Poniedziałek 14.25

 

Katarzyna Michalak

Koło kaligraficzne

Czwartek 12.45

 

Monika Nowaczyk

Zespół wokalny

Środa 14.35

 

Marta Deręgowska

Przygotowanie do egzaminu

Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Wtorek 14.25 (co 2 tygodnie)

Wtorek 14.25 (co 2 tygodnie)

 

Katarzyna Pawlak

Koło języka Niemieckiego – Młody Germanista

Nauka poprzez zabawę – praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Poniedziałek 14.25

Czwartek 14.25

(zamiennie, wg potrzeb)

 

Daniel Słowiński

 

Zaspół muzyczny

Schola

Wtorek 14.25

Piątek 16.00

 

Jacek Słowiński

Zespół muzyczny

Środa 14.25

Marek Teodorczyk

Zajęcia dla uczniów klas I – II z geografii

Zajęcia dla klas IIIb i IIIa

Piątek 14.25 (wg potrzeb)

Czwartek 14.25 (wymiennie)

 

Marek Walczak

Zajęcia sportowe

Poniedziałek 15.00

Iwona Wilczyńska –Kałużna

Zajęcia wyrównawcze z chemii

LOP/ PCK

Poniedziałek 14.25

(co 2 tygodnie)

 

Małgorzata Zdrojowa

Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas I – III

Czwartek 13.35 lub 14.25

 

 


Rok szkolny 2011/12 – I półrocze

Lp.    
Imię i nazwisko nauczyciela    
Forma     
Termin


1.        Aneta Borowska    Praca z uczniem zdolnym – 1
Praca z Samorządem Uczniowskim/ praca z uczniem zdolnym – 2 razy w miesiącu    piątek 1425 - 1510
piątek 1515 - 1600
2.        Maria Chojnacka    Praca z uczniem zdolnym – 1
Redagowanie gazety szkolnej/ język polski kl. II (2 razy w miesiącu) – 1     poniedziałek i środa 7 godz. lekcyjna
3.        Katarzyna Furmaniak    Praca z uczniem zdolnym – 1
Praca z uczniem słabym – 1     Poniedziałek, środa 1420 - 1505

4.        Małgorzata Grabowska    Praca z uczniem zdolnym – 1
Praca z uczniem słabym – 1     wtorek 1335-1420
poniedziałek, wtorek 1425-1510
5.        Karol  Janowski    Praca z uczniem zdolnym, piłka nożna dziewcząt i chłopców – 1    co drugi poniedziałek
i czwartek
1600-1730
6.        Magdalena  Jarząbek    urlop    -
7.        Barbara  Kasznia    Zajęcia terapeutyczne dla uczniów                 z dysleksją, informator – 2     Wtorek 7 i 8 godz. lekcyjna (co drugi tydzień)
Piątek 6 godz. lekcyjna
8.        Hanna Kierzek    Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych – 1   
Działalność MCJ (Multimedialnego Centrum Informacji)    Piątek 1335-1420

Poniedziałek  1335-1420
9.        Emilia Komorowska    Praca z uczniem zdolnym – 1
Praca z uczniem słabym – 1     Wtorek 1425-1510
Środa/czwartek 1425-1510
10.        Grażyna Kramska    Uczymy się uczyć fizyki, doświadczenia fizyczne (kl. I) – 1
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – 1    Wtorek 8 godz. lekcyjna
Środa 8 godz. lekcyjna
11.        Karol Kuszka
LOK – 1
Praca z uczniem zdolnym – 1     Czwartek 1420-1515
Wtorek 1420-1515
12.        Jolanta Kuszka    Praca z uczniem zdolnym (piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, LA) - 2    Czwartek 1430-1515
1600-1645
13.        Agnieszka Ławniczak    Klasa II matematyka (2 razy w miesiącu) – 1/ klasa III matematyka(2 razy w miesiącu)
Zajęcia indywidualne J. Kasznia – 1     piątek 1,7,8 godz. lekcyjna
14.        Katarzyna Michalak    Koło historyczne – 1
Koło plastyczne – 1     Środa 8 godz. lekcyjna
Piątek 8 godz. lekcyjna
15.        Marta Nowak    Przygotowanie do egzaminu – 2     Wtorek 7 godz. lekcyjna, czwartek 8 godz. lekcyjna
16.        Katarzyna Pawlak    Praca z uczniem zdolnym – 1
Praca z uczniem o spec. potrzebach eduk. – 1     Poniedziałek 1330-1415
Poniedziałek 1425-1510
17.        Daniel Słowiński    Zespół muzyczny – 2     Czwartek 1430-1600
18.        Jacek Słowiński    Zespół muzyczny – 2     Poniedziałek 8,9 godz. lekcyjna
19.        Marek Teodorczyk    Praca z uczniem zdolnym – 1
Projekty edukacyjne – 0,5
Praca z uczniem o spec. potrzebach eduk. – 0,5    Czwartek 1425-1535
20.        Joanna Tomczak    Zajęcia wyrównawcze – 1     co 2 tydzień środa
i piątek na 8 godz. lekcyjnej
21.        Marek Walczak    Praca z uczniem zdolnym (unihokej, piłka nożna,  LA) – 2     Wtorek 1430-1600
Czwartek 1530-1700
22.        Małgorzata Zdrojowa    Koło chemiczne – 1
Praca z uczniem zdolnym/ słabym - 1    Środa 1425-1600
Piątek co 2 tygodnie
6 i 7 godz.
lekcyjna
23.        Małgorzata Zjawiona    Zajęcia laboratoryjne – 1     Piątek 15.00 - ZSP
24.        Ewa Figlerowicz    Praca z uczniem zdolnym – 1     Wykaz godzin pozalekcyjnych
Rok szkolny 2011 / 2012


Lp.    
Imię i nazwisko nauczyciela    
Forma     
Termin

1.    Maria Chojnacka    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego dla kl. I    Wtorek godz.
14.25 – 15.10
2.    Agnieszka Ławniczak    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
dla kl. I    Poniedziałek godz.
14.25 – 15.10
3.    Hanna Kierzek    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych dla kl. III    Wg planu
4.    Jolanta Kuszka    Szkolne Koło Sportowe – piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa    Czwartek godz.
14.30 – 16.45
5.    Karol Janowski    Szkolne Koło Sportowe – piłka nożna    Poniedziałek godz. 16.00-17.00
6.    Marek Walczak    Szkolne Koło Sportowe – unihokej, piłka nożna    Wtorek
(co 2 tygodnie)
14.30-16.00
Czwartek
15.15-17.00

GKJ © 2009. All Rights Reserved.