Projekty i warsztaty


Ogólnopolski Tydzień Kariery

Projekt inicjowany przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

Poznaj swojego doradcę kariery!
Ogólnopolski Tydzień Kariery

2015

RAPORT

Do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przystąpiliśmy w bieżącym roku po raz pierwszy. Zaplanowane w tym tygodniu przedsięwzięcia postanowiliśmy włączyć w cykliczne działania szkoły związane z planowaniem kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów. Kontynuacją OTK będzie organizowany na wiosnę w naszym Gimnazjum Szkolny Tydzień Kariery, który ruszył w poprzednim roku szkolnym. Jesteśmy przekonani, że oba projekty doskonale się uzupełnią.

  1. 1. Liczba instytucji partnerskich, biorących udział w działaniach OTK 2015 r. – 6.

  1. 2. Wykaz instytucji partnerskich biorących udział w działaniach OTK 2015 r.:

Rodzice

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów

Mobilne Centrum Edukacji Zawodowej w Koninie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupcy

Prasa lokalna – Gazeta Słupecka

  1. 3. Szacunkowa liczba bezpośrednich uczestników OTK 2015 r. – ok. 300

  1. 4. Szacunkowa liczba odbiorców medialnych OTK 2015 r. – ok. 50000.

  1. 5. Opis podjętych działań:

Diagnoza zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Przygotowanie bazy informacji na temat zawodów w bibliotece szkolnej i miejskiej.

Partnerzy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów

W pierwszym dniu trwania OTK wśród uczniów wszystkich klas przeprowadzona została ankieta diagnozująca ich zapotrzebowanie na informacje związane z kolejnymi etapami kształcenia oraz zasadami kierowania własną ścieżką kariery zawodowej. Uczniowie wykonali podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie teczki zawodoznawcze, które udostępnili swoim kolegom w pomieszczeniach biblioteki szkolnej. Ponadto we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Zagórów zorganizowane zostało spotkania dla uczniów kl. 1 zatytułowane O szansie na sukces i potencjale zawodowym w bibliotece. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się nie tylko kilku zaskakujących ciekawostek, związanych ze współczesnym rynkiem pracy, lecz przede wszystkim poznali przydatne narzędzie internetowe, umożliwiające zbadanie swojego zawodowego potencjału. Bibliotekarka objaśniła, jak wypełnić samodzielnie szczegółowy kwestionariusz na zaproponowanej przez nią stronie internetowej. Podkreśliła, że wynik pozwoli uczniom dopasować do siebie i swoich predyspozycji dziesięć z ponad stu trzydziestu opisanych zawodów. Pani Katarzyna Połom starała się uzmysłowić młodym ludziom, że swoją przyszłość zawodową warto wybierać świadomie, a początkowe klasy gimnazjum to całkiem dobry czas na to, by powoli zacząć się nad nią zastanawiać. W pomieszczeniach biblioteki miejskiej przez cały czas trwania OTK pozostawiona była gazetka przygotowana przez uczniów, która prezentowała zawód doradcy zawodowego, jego zadania i kompetencje.

Poznajemy zawody naszych rodziców – panel dyskusyjny z rodzicami uczniów.

Partnerzy: rodzice, prasa lokalna

Pierwszym doradcą zawodowym każdego ucznia jest rodzic. Pragnąc podkreślić ważną rolę rodziców w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej młodego człowieka zaprosiliśmy ich na spotkanie z uczniami zorganizowane w formie panelu dyskusyjnego. Udało nam się znaleźć osoby, które zechciały porozmawiać o wykonywanych przez siebie zawodach z większą grupą niż klasa. Uczestnicy spotkania poznali od kuchni różne profesje: tłumacz, dziennikarz, przewodnik turystyczny, pracownik działu zaopatrzenia. Rodzice podkreślili również, że na współczesnym rynku pracy trzeba być przygotowanym na różne wyzwania, wychodzić naprzeciw nowościom, nie bać się zmian i próbować się odnajdywać w różnych rolach.

Warsztaty zawodoznawcze prowadzone przez doradców zawodowych.

Partnerzy: Mobilne Centrum Edukacji Zawodowej w Koninie,

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

Mobilne Centrum Edukacji Zawodowej w Koninie to nasz stały partner od wielu lat podczas realizacji zadań z zakresu zawodoznawstwa. Jak zwykle nie zawiedli i w tym roku. Podczas warsztatów zorganizowanych dla uczniów klas III pani Alina Wlazło i pan Robert Mijalski opowiedzieli o pracy doradcy zawodowego, zaprezentowali całą gamę możliwości związanych w kształceniem w różnych zawodach, odpowiedzieli na mnóstwo pytań uczniowskich.

Poznaję samego siebie – założenie portfolio. Test zainteresowań.

Partnerzy: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupcy

Dla uczniów klas I zaplanowaliśmy cykl zajęć związanych z wprowadzeniem w tematykę zawodoznawczą. Na początek poprosiliśmy panią psycholog Annę Budnik z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy o poprowadzenie spotkania z pierwszakami dotyczącego uzdolnień, predyspozycji, zainteresowań i ich roli w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem szkoły a w przyszłości również zawodu. Po tych zajęciach pierwszoklasiści rozwiązywali testy uzdolnień i zainteresowań, a podczas lekcji wychowawczych założyli indywidualne portfolia, w których gromadzić będą przez okres nauki w Gimnazjum dokumentację własnego rozwoju.

Nasze działania zamieściła na łamach szkolnego czasopisma redakcja gazety Gimnazjada, a w prasie lokalnej nagłośniła je pani Andżelika Szymczak – dziennikarka Gazety Słupeckiej. Z podjętych działań powstała TYGODNIÓWKA OTK.

  1. 6. Adres, z którego można pobrać pliki obrazujące realizowane zadania:

http://www.gkjzagorow.pl/index.php/uczniowie/projekty-i-warsztaty

www.biblioteka-zagorow.pl/index.php?id=102

TYGODNIÓWKA OTK

OTK to projekt inicjowany przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jego celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw  na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Rok 2015 to nasz debiut w tym projekcie. Zgłosiliśmy się jako pierwsza placówka do tegorocznej edycji.

Co udało nam się zrobić?

  1. Wprowadziliśmy najmłodszych gimnazjalistów w świat zagadnień związanych  z zawodoznawstwem. Pierwszaki odkrywały swoje uzdolnienia i predyspozycje podczas warsztatów prowadzonych przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy, założyły własne portfolio kariery zawodowej, które będą wzbogacać przez kolejne lata.

  1. Przybliżyliśmy uczniom niektóre zawody podczas spotkań z rodzicami reprezentującymi różne profesje: tłumacz, dziennikarz, przewodnik turystyczny, pracownik działu zaopatrzenia. Odwiedziliśmy bibliotekę, aby z bliska przyjrzeć się pracy w takim miejscu.

  1. Wyposażyliśmy uczniów w wiedzę o pracy doradcy zawodowego oraz całej gamie możliwości kształcenia w różnych zawodach w czasie warsztatów prowadzonych przez doradców z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koninie.

Dziękujemy:

Pani Ewie Pilarskiej i Panu Tomaszowi Frankowskiemu za ciekawą opowieść o swoich zawodach;

Pani Annie Budnik (psycholog) za interesujące spotkanie poświęcone talentom i zainteresowaniom;

Pani Katarzynie Nowickiej (Dyrektor Biblioteki)   za udostępnienie pomieszczeń biblioteki na zajęcia i wystawę;

Pani Katarzynie Połom za pasję mówienia o życiowych wyborach;

Pani Alinie Wlazło i Panu Robertowi Mijalskiemu za warsztaty zawodoznawcze i prezentację zawodu doradcy;

Pani Andżelice Szymczak za nagłośnienie naszych działań w lokalnej prasie.

I co dalej?

Pierwsze koty za płoty. Kontynuacją OTK będzie organizowany na wiosnę w naszym Gimnazjum Szkolny Tydzień Kariery, który ruszył w poprzednim roku szkolnym. Jesteśmy przekonani, że oba projekty doskonale się uzupełnią.

Czekamy na kolejną edycję OTK. Mamy już nowe pomysły.


 


Propozycje tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie

 


Realizacja  programu „Trzymaj  formę”  2014/ 2015

Rodzino  trzymaj formę !


GKJ © 2009. All Rights Reserved.