CELE KLUBU


1. Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości       obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.

2.   Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3.   Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

4.   Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

5.   Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

6.   Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.

7.  Organizowanie działań sportowych z wiodącą dyscypliną sportową: lekkoatletyka,
piłka nożna, strzelectwo, tenis stołowy.


GKJ © 2009. All Rights Reserved.