Wymiana Polsko - LitewskaSzkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie

1954 – 2014

8 maja 2014 zaprzyjaźniona z naszym Gimnazjum Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli obchodziła Jubileusz 60-lecia powstania.

Syrokomlówka to miejsce z bogatą tradycją, która łączy przeszłość z przyszłością. Dzięki przekazywanym z pokolenia na pokolenie wartościom, takim jak: patriotyzm, uczciwość, odpowiedzialność,  szkoła nie jest jedynie placówką, w której zdobywa się wiedzę, ale instytucją kształcącą świadomość młodego pokolenia.

Uroczystości rozpoczęła Msza w Kościele pw. św. Teresy położonym u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej. Następnie społeczność uczniowska i zaproszeni goście spotkali się w Domu  Kultury Polskiej, gdzie w auli odbył się koncert przygotowany specjalnie na tę okazję. Na scenie zaprezentowali się uczniowie od najmłodszych do najstarszych klas. Program wypełniła  muzyka, wspaniałe teksty i wyjątkowy taniec. Zebrani mogli również podziwiać wizytówkę szkoły – pierwszy polski zespół dziecięcy założony na Litwie – Wilenkę, z którym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie współpracuje od wielu lat.

Jubileusz był również doskonałą okazją do podziękowań. Dyrektor Szkoły – pani Danuta Silienė – zwróciła się z tymi słowani do  pracowników, uczniów i rodziców a następnie, w sposób szczególny, do zaprzyjaźnionych placówek, dziękując za dotychczasową współpracę, dobre słowo                  i piękne wspólne wspomnienia. W jubileuszowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele szkół z Warszawy, Krakowa, Norwegii. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie reprezentowała delegacja w składzie: pani Anna Eicke – Dyrektor Gimnazjum, pani Monika Nowaczyk – wicedyrektor oraz nauczyciele: pan Karol Kuszka, pan Daniel Słowiński i pan Jacek Słowiński od lat związani z wymianą młodzieży.

Na pamiątkę tego wyjątkowego Jubileuszu uczestniczy otrzymali publikację zatytułowaną 60 lat minęło...Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli  w Wilnie.


Wymiana młodzieży – 2013

W ramach współpracy ze Szkołą Średnią im. Władysława Syrokomli  w Wilnie w dniach 6 – 11 września 2013 gościliśmy grupę młodzieży z Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Wilenka wraz z opiekunami: Panią Janiną Łabul  – kierownikiem zespołu, Panią Danutą Korkus – reżyserem, panią Marią Narkiewicz – nauczycielem historii, Panem Rajmundem Bużyńskim – kierownikiem kapeli i Panem Mirosławem Dmuchowskim – instrumentalistą.

Goście, w towarzystwie swych gospodarzy i społeczności gimnazjalnej, spędzili sobotnie popołudnie na terenie naszego Gimnazjum, uczestnicząc w rozgrywkach sportowych, zabawach i grillowaniu. Pogoda dopisała, więc wspólny piknik nieco się przedłużył.

W niedzielę Wilenka koncertowała w Skulsku i Wilczynie, uświetniając swymi występami Dni Skupienia Służb Mundurowych oraz dożynki gminne,  a w poniedziałek zwiedzała okolice Poznania.

W przeddzień wyjazdu odbył się na hali sportowej koncert adresowany do uczniów i pracowników Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie. Z naszego zaproszenia na koncert skorzystała również młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie oraz podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim.

Całość poprzedziło wystąpienie pani Danuty Korkus – reżysera oraz nauczycielki języka polskiego – która opowiedziała o szkole a na koniec przeczytała list Dyrektor Danuty Silienė skierowany do społeczności Gimnazjum.

Występy Wilenki wzbudziły duże zainteresowanie zebranych. W repertuarze zespołu znalazły się zarówno pieśni ludowe jak i piosenki popularne. Na koniec o samym zespole opowiedziała kierownik – Janina Łabul.

Uczniowie naszego Gimnazjum pod opieką panów Daniela Słowińskiego i Jacka Słowińskiego, w ramach muzycznego upominku dla gości, przygotowali nieśmiertelny temat z filmu Doktor Żywago oraz utwór Leonarda Cohena Hallelujah. Pani Dyrektor Anna Eicke podziękowała młodzieży i opiekunom z Wilna. Na pamiątkę wspólnego muzykowania wręczyła młodzieży długopisy   i latarenki z wygrawerowaną mapą Polski oraz Zagórowem a dla Pani Dyrektor przekazała wizerunek naszej szkoły w formie obrazu.

Swój program młodzież z Wilna powtórzyła po południu dla mieszkańców Zagórowa i okolic. W Domu Kultury o godzinie 17.30, w sali kinowe wypełnionej po brzegi, rozbrzmiewała znów przepiękna muzyka. Koncertu wysłuchał Burmistrz Pan Wiesław Radniecki oraz Radni Gminy. Młodym artystom i im opiekunom podziękowała w imieniu władz samorządowych Przewodnicząca Rady Miejskiej Zagórowa Pani Romualda Matusiak.

Niestety, w środę rano pożegnaliśmy naszych gości.


Obchody polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Wilenka"

Obchody 40-lecia najstarszego polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Wilenka" stał się okazją do wizyty delegacji nauczycieli Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie na jubileuszowym koncercie, który odbył się 21 listopada 2011r. w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi współpracuje ze Szkołą Średnią
im. Władysława Syrokomli w Wilnie od 9 lat. Podczas koncertu zgromadzona publiczność mogła wysłuchać utworów polskich i wileńskich oraz podziwiać ludowe tańce polskie i folklor wileński. W trakcie trwania koncertu członkowie zespołu zostali uhonorowani odznaczeniami ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdana Zdrojewskiego.


 

Wymiana polsko-litewska

W marcu 2010r. uczniowie z zagórowskiego gimnazjum oraz ze słupeckiego ogólniaka wzięli udział w kolejnej wymianie polsko-litewskiej. 37 uczestników wyjazdu wraz z opiekunami (p. Jackiem Słowińskim, p. Danielem Słowińskim, p.Karolem Kuszką) zwiedziło najciekawsze wlieńskie miejsca, m. in. litewskie Troki, Górę Gedymina, Muzeum Narodowe.

Uczniowie wraz z opiekunami zapalili znicze na grobie marszałka Piłsudskiego, który znajduje się na cmentarzu w Rossie. Ponadto młodzież wzięła udział w festynie ludowym- Kaziuki.

Święty Kazimierz jest patronem Litwy i rzemieślników. Z tej okazji co roku odbywa się tam wielki festyn, na którym swoje towary wystawiają najróżniejsi artyści ludowi, rzemieślnicy i rękodzielnicy:

hafciarki, kowale, garncarze, kaletnicy, rymarze.

Wymiana pomiędzy zagórowskim gimnazjum, a szkołą średnią w Wilnie trwa od 2002r. Jej celem jest poznanie kultury i języka rówieśników z dwóch sąsiednich krajów: Polski i Litwy.


 

GKJ © 2009. All Rights Reserved.